Õppetöö


TUNNIPLAAN
17.-21. mai

Esmaspäev
1. eesti  keel
2. keh  kasv
3. matem
4. inglise  keel
5. inimeseõp

Teisipäev
1. matem
2. muusika
3. eesti  keel
4. matem
5. klj
6. tööõp
7. liiklusring (lõpp kell 13.50)

Kolmapäev
1. inglise  keel
2. matem
3. eesti  keel
4. kunst
5. eesti  keel
6. JAT

Neljapäev

Õuesõppepäev 8.00-13.00

Reede
1. keh kasv - ujumine
2. keh kasv - ujumine
3. inglise keel
4. eesti  keel
5. matemLühendid päevikus:

tv - töövihik
tr - tööraamat
õtv - õpiku töövihik eesti keeles
etv - eesti keele töövihik (helesinine)
õ - õpik
lk - lehekülg 
harj - harjutus
ül - ülesanne
kt - kontrolltöö
tk - tunnikontroll
vig par - vigade parandus
lug - lugeda
jut - jutustada
vih - vihikusse, vihikust
kirj - kirjalikult 
lõp - lõpetada

TUNDIDE AJAD:

Tundide ajad E, K, N, R
1. 8.00-8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
Söögivahetund
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

Tundide ajad T
1. 8.00 - 8.40
2. 8.50 - 9.30
3. 9.40 - 10.20
Söögivahetund
4. 10.50 - 11.30
5. 11.40 - 12.10 KLJ (kõigil klassidel)
6. 12.20 - 13.00
7. 13.10 - 13.50
8. 14.00 - 14.40
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad:


 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 5) V vaheaeg 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.LÜHENDID PÄEVIKUS 1. klassis

E - EESTI KEEL
MA - MATEMAATIKA
L - LOODUSÕPETUS
KU - KUNST
TÖ - TÖÖÕPETUS
KK - KEHALINE KASVATUS
MU - MUUSIKA
KLJ - KLASSIJUHATAJA TUND
LOG - LOGOPEED
ÕA - ÕPIABI
PPR - PIKAPÄEVARÜHM
JÄR - JÄRELAITAMISE TUND

A - AABITS
TV -  TÖÖVIHIK
TR -  TÖÖRAAMAT
VIH - VIHIK
LK - LEHEKÜLG
ÜL - ÜLESANNE
H - HARJUTUS


1 kommentaar: