Õppetöö


Lühendid päevikus:

tv - töövihik
tr - tööraamat
õtv - õpiku töövihik eesti keeles
etv - eesti keele töövihik (helesinine)
õ - õpik
lk - lehekülg 
harj - harjutus
ül - ülesanne
kt - kontrolltöö
tk - tunnikontroll
vig par - vigade parandus
lug - lugeda
jut - jutustada
vih - vihikusse, vihikust
kirj - kirjalikult 
lõp - lõpetada

TUNDIDE AJAD:

Tundide ajad E, K, N, R
1. 8.00-8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
Söögivahetund
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

Tundide ajad T
1. 8.00 - 8.40
2. 8.50 - 9.30
3. 9.40 - 10.20
Söögivahetund
4. 10.50 - 11.30
5. 11.40 - 12.10 KLJ (kõigil klassidel)
6. 12.20 - 13.00
7. 13.10 - 13.50
8. 14.00 - 14.40
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad:


 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 5) V vaheaeg 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.LÜHENDID PÄEVIKUS 1. klassis

E - EESTI KEEL
MA - MATEMAATIKA
L - LOODUSÕPETUS
KU - KUNST
TÖ - TÖÖÕPETUS
KK - KEHALINE KASVATUS
MU - MUUSIKA
KLJ - KLASSIJUHATAJA TUND
LOG - LOGOPEED
ÕA - ÕPIABI
PPR - PIKAPÄEVARÜHM
JÄR - JÄRELAITAMISE TUND

A - AABITS
TV -  TÖÖVIHIK
TR -  TÖÖRAAMAT
VIH - VIHIK
LK - LEHEKÜLG
ÜL - ÜLESANNE
H - HARJUTUS


1 kommentaar: