Õppetöö

Tunniplaan (alates 5. september 2022)

NB! Esimene tund algab kell 8.45.
Esmaspäev
0. JAT (kell 8.00)
1. matem
2. inimeseõp
3. muusika
4. kirjandus
5. kirjandus

Teisipäev
0. JAT (kell 8.00)
1. matem
2. eesti keel
3. inglise keel
4. keh kasv
5. loodusõp
6. loodusõp

Kolmapäev
1. inglise keel
2. kunst
3. matem
4. matem
5. ajalugu

Neljapäev
0. tehnoloogia/käsitöö (algab kell 8.00 uues majas)
1. tehnoloogia/käsitöö
2. eesti keel
3. eesti keel
4. loodusõp
5. keh kasv
6. keh kasv

Reede
1. kirjandus
2. matem
3. eesti keel
4. inglise keel
5. inglise keel

Tundide ajad 5. klassis:

1. 8.45 - 9.30
2. 9.40 - 10.25
3. 10.35 - 11.20
4. 11.50 - 12.35
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25

Lühendid päevikus:

tv - töövihik
tr - tööraamat
õtv - õpiku töövihik eesti keeles
etv - eesti keele töövihik (helesinine)
õ - õpik
lk - lehekülg 
harj - harjutus
ül - ülesanne
kt - kontrolltöö
tk - tunnikontroll
vig par - vigade parandus
lug - lugeda
jut - jutustada
vih - vihikusse, vihikust
kirj - kirjalikult 
lõp - lõpetada

TUNDIDE AJAD 1.-3. klass:

Tundide ajad E, K, N, R
1. 8.00-8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
Söögivahetund
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

Tundide ajad T
1. 8.00 - 8.40
2. 8.50 - 9.30
3. 9.40 - 10.20
Söögivahetund
4. 10.50 - 11.30
5. 11.40 - 12.10 KLJ (kõigil klassidel)
6. 12.20 - 13.00
7. 13.10 - 13.50
8. 14.00 - 14.40
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

LÜHENDID PÄEVIKUS 1. klassis

E - EESTI KEEL
MA - MATEMAATIKA
L - LOODUSÕPETUS
KU - KUNST
TÖ - TÖÖÕPETUS
KK - KEHALINE KASVATUS
MU - MUUSIKA
KLJ - KLASSIJUHATAJA TUND
LOG - LOGOPEED
ÕA - ÕPIABI
PPR - PIKAPÄEVARÜHM
JÄR - JÄRELAITAMISE TUND

A - AABITS
TV -  TÖÖVIHIK
TR -  TÖÖRAAMAT
VIH - VIHIK
LK - LEHEKÜLG
ÜL - ÜLESANNE
H - HARJUTUS


1 kommentaar: