Õppetöö

Tunniplaan (alates 24. jaanuar 2022)

Esmaspäev
1. loodusõp
2. inglise k
3. matem
4. eesti  keel

Teisipäev
1. matem
2. eesti  keel
3. muusika
4. eesti  keel
5. klj
6. inglise k

Kolmapäev
1. loodusõp
2. matem
3. keh kasv
4. kunst
5. eesti keel
6. jat

Neljapäev
1. - (vaba tund; kooli tulla 8.45)
2. matem
3. eesti keel
4. loodusõp
5. tehnoloogia/ käsitöö
6. tehnoloogia/ käsitöö

Reede
1. eesti keel
2. matem
3. muusika
4. inglise k
5. keh kasv
6. keh kasv

Tundide ajad 4. klassis:

Tundide ajad E, K, N, R
1. 8.00-8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40

Tundide ajad T
1. 8.00 - 8.40
2. 8.50 - 9.30
3. 9.40 - 10.20
4. 10.30 - 11.10
5. 11.40 - 12.10 KLJ (kõigil klassidel)
6. 12.20 - 13.00
7. 13.10 - 13.50


Lühendid päevikus:

tv - töövihik
tr - tööraamat
õtv - õpiku töövihik eesti keeles
etv - eesti keele töövihik (helesinine)
õ - õpik
lk - lehekülg 
harj - harjutus
ül - ülesanne
kt - kontrolltöö
tk - tunnikontroll
vig par - vigade parandus
lug - lugeda
jut - jutustada
vih - vihikusse, vihikust
kirj - kirjalikult 
lõp - lõpetada

TUNDIDE AJAD 1.-3. klass:

Tundide ajad E, K, N, R
1. 8.00-8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
Söögivahetund
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

Tundide ajad T
1. 8.00 - 8.40
2. 8.50 - 9.30
3. 9.40 - 10.20
Söögivahetund
4. 10.50 - 11.30
5. 11.40 - 12.10 KLJ (kõigil klassidel)
6. 12.20 - 13.00
7. 13.10 - 13.50
8. 14.00 - 14.40
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

LÜHENDID PÄEVIKUS 1. klassis

E - EESTI KEEL
MA - MATEMAATIKA
L - LOODUSÕPETUS
KU - KUNST
TÖ - TÖÖÕPETUS
KK - KEHALINE KASVATUS
MU - MUUSIKA
KLJ - KLASSIJUHATAJA TUND
LOG - LOGOPEED
ÕA - ÕPIABI
PPR - PIKAPÄEVARÜHM
JÄR - JÄRELAITAMISE TUND

A - AABITS
TV -  TÖÖVIHIK
TR -  TÖÖRAAMAT
VIH - VIHIK
LK - LEHEKÜLG
ÜL - ÜLESANNE
H - HARJUTUS


1 kommentaar: